Visa temperatur- och annat data för en viss mätplats.

Mätplats-id: ange 3-4 siffror för vanliga temperaturer, 4 bokstäver för METAR, 5 siffror för SYNOP  Tidsperiod: ange tidsperiod som år, år och månad, eller datum; 4/6/8 siffror, tex. 2024, eller 202407, eller 20240725      Sökord: skriv sökord, eller lämna tomt så visas alla rader  Gulmarkera: skriv sökord så gulmarkeras matchande rader, eller lämna tomt  Parametrar: lämna tomt eller ange en eller flera parametrar: h = hjälptext, r = omvänd sortering, f = visa info om format åter till minomax.se/ redigera lista
(Mätplats-id måste anges och i rätt format, tidsperiod anges med 4, 6, eller 8 siffror)